Zorbalık ve Nadir Hastalıklar Çıktılarımız Yayında!

Halk Sağlığı Çalışma Kolu kapsamında çalışmalarını sürdüren Nadir Hastalıklar KÇG ve İnsan Hakları ve Barış Çalışma Kolu kapsamında çalışmalarını sürdüren Akran Zorbalığı ve Zorbalığın Farkına Varma KÇG olarak hazırlanan Zorbalık ve Nadir Hastalıklarlar Nedir videomuz.

Nadir Zorbalık Formu linki:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe7FZYsF-OQb-ceq-566_8MrgkiA4TcQd1L83g8wymLW1U-GQ/viewform