2015 Kurultay Ayrılmış Oturum Raporu (Gaziantep)

Ay: 
Eylül
Yıl: 
2015
Body: 

KURULTAY 2015 SCORP AYRILMIŞ OTURUM RAPORU

1.GÜN : 04/09/2015

Ayrılmış oturum imza yöntemi ile yoklama alarak başladı.

Hüseyin Ömer Keskin (NORP) – Giriş oturumu - İmza listesinin gerekliliğini ve tüzükteki yerini anlattı. Ömer giriş oturumunun akışı ile ilgili bilgilendirme yaptı, ajandımızdan söz etti. SCORP Ulusal Takımı, NORP tarafından tanıtıldı. Tanışma oyunu oynatıldı. Damla Gürkan’nın (NORP-A) yönetiminde tanışma oturumu devam etti, herkes kendini tek tek tanıttı, kendiyle ilgili ekstra bir özellik söyledi. Büşra Yakupoğlu (NORP-A) SCORP Quiz’i yaptırdı, buarada Go SCORP hakkında kısa bir bilgilendirme yapıldı.

Büşra Yakupoğlu (NORP-A) - Medya Takımı ve Bildiri Takımı tanıtım oturumunu yaptı. Takımların neler yapacağından, katılımcıların beklentilerini aldı, Blog vb’de ne gibi şeyler yazmak isteyeceklerini sordu, bu soruya cevaplar şöyleydi: duygusal içerikli yazılar, etkinlik örnekleri, öneri sunan yazılar, röportajlar, güncel olaylar, haberler, ulusal takımın düşünce yazıları. Ömer önemli günlerde hastag hazırlanacağını bunlara SCORPionlardan destek beklendiğinden bahsetti.

Duygu Engez - SCORP Kampları Tanıtım oturumunu yaptı. Eğitim kampı ve SCORP Yaz Kampı’ndan bahsetti. Mars’a beş kişi götürcez oyunu oynattı.

Duygu Engez - Sağlık ve Hukuk Platformu oturumunu yaptı. Geçen sene yapılanlardan, eksiklerimizden bahsetti. Bu sene nasıl eksiklerimizi kapatabiliriz sordu, alınan cevaplar şöyleydi: Ortak olarak daha küçük çaplı kurum seçilebilir mi, Tabipler Odası’ndan da destek alalım, biz dah çok sorumluluk alalım onlar katılımcı olsun, görev paylaşımı baştan kesin hatlarla belirlensin.

Hüseyin Ömer Keskin - Bölgesel paneller oturumunu yaptı.

2.GÜN: 05/09/2015

Eski kişi sayısı yeterli olmadığından iki oturuma bölünmeden, oturum gerçekleşti.

Hüseyin Ömer Keskin - LORP Olmak oturumunu gerçekleştirdi. Çalışma kolumuzun adının neden SCORP olduğundan bahsetti. Ulusal takım ve KÇG direktörlerini tekrardan tanıttı. Takvimdeki etkinliklere ve İnsan Hakları eğitimine değindi. Raporlama sistemini anlattı. “scorp.turkmsic.net”i tanıttı.

Ceren Akkuş (NORP A) – Yeni Fikirler oturumunu yaptı. SCORPion olmak nedir sorusunu yöneltti ve şu cevaplar verildi: kendini geliştirmek ve yenilikleri takip etmek, güler yüzlü olmak ve insanlara iyi davranmak, insan haklarına saygı duymaktır, ön yargıları kırmaktır, insanı sevmek ve haklarını bilmektir, hasta haklarını ve hekim haklarını bilmektir, farkında olmak ve diğerlerini düşünmektir, ezilmiş ve itilmiş insanların haklarını savunmaktır. SCORP’un eksikleri nelerdir ve ilerde neler yapılmalıdır diye sordu, alınan cevaplar şunlardı: projelendirmede ve insanları yönlendirmede eksikliğimiz var, SCORPionlar kendini tanıtamıyor, insanlar bizim ne yaptığımızı bilmiyor, argüman eksikliği var, iletişim eksikliği yaşıyoruz, hand over süreci yeterli değil, yerellerle eş güdümlü çalışılsa daha iyi olur, birliği dışardaki insanlara tanıtmakta sıkıntı yaşıyoruz, profesyonelleşemiyoruz, çalışmalarda bir adım ötesini düşünmüyoruz, eğitmen sayılarını arttırmalıyız, ilgilendiğimiz konulara hakim değiliz, toplantılarda hakları öğrenmeye yoğunlaşılmalı,özverili davranmalıyız, whatsapp grupları daha aktif kullanılmalı neler yapacağımız ordan konuşulmalı, Google gruplarından makale ve bildiri paylaşımlarını arttırmalıyız, saha etkinlikleri öncesi bilgilendirme yapılmalı, sahaya inmek hem faydalı hem de zorlukları vr, bizler bir tıp öğrencisinden fazlası olmalıyız, scorpion olmak farklı olmak ve yeşil olmaktır.

Salon üç kişilik gruplara bölündü, kişilerden mülteci hakları, insan hakları vb gibi konularda proje yapmak üzere çalışmaları istendi. Kırmızı grup, “Çocuğunuzdan Mesaj Var” projesini tanıttı. İlkokul çocuklarıyla çalışılacak. Bir tiyatro-oyun gösterisi olacak. Katılımcılar sağlık çalışanları olacak. Yer bir üniversitenin kongre merkezi. Sağlık haklarına çocuklar aracılığıyla mesaj yollamak ve ailelerin tepkisi ölçmek amaçladıkları. Yeşil grup, “Bugün de Siz Doktor Olun” projesini tanıttı. Halkın içinden bireyleri bir günlüğüne doktor koltuğunu oturtup, empati sağlamayı amaçlıyorlar. Bu yolla doktorun gün içerisinde ne yaşadığı hastaların anlamalarını sağlamak istiyorlar. Daha sonra bir söyleyişi ortamı ayarlanacak ve birbirleriyle dosthane bir ortamda konuşup, karşılıklı paylaşımda bulunacaklar. Sarı grup, “Silahlar Değil Balonlar Patlasın” projesini tanıttı. Çocuk mültecilere ulaşıp, aşama aşama hangi haklara sahip oldukları incelenecek. Temel haklardan diğerlerine doğru bir sıralama yapılacak.

Emir Çağrı Kiraz (IFMSA Sorumlusu) – IFMSA sunumunu gerçekleştirdi. IFMSA içeriği ve logo tanıtımı yaptı. IFMSA yapılanmasında ve uluslararası takımı tanıttı. Ulusal takımı tanıttı. TurkMSIC nede kendini IFMSA’ya tanıtmak zorunda başlığı konuşuldu. Fikirler şöyleydi: insan hakları evrensel bir sorun, bizde varız demek için, tanınırlık ve güç kazanmak için, kültürel kaynaşma açısından. Emir katıldığı etkinliklerden kesitler sundu. IFMSA SCORP ve ilgilendiği konulardan bahsetti, gündemdeki konuları konuştu. İnsan hakları eğitmeni eğitim süresi ve süreci soru olarak yöneltildi. 4 gün olduğu ve geri kalanının bireysel çabayla yürüdüğü şeklinde cevaplandırdı. Hüseyin Ömer , İnsani Yardım Zirvesi’ne katılacağımızdan ve bu konuda bir çalışma yapacağımızdan bahsetti, bizim de ilgilendiğimiz konularla ilgili bildiriler yazıp kurumsal anlamda katılımlarımızda bunları kullanacağımızı söyledi. Emir IFMSA’yın birlikte çalıştığı kurumlardan bahsedildi. Hüseyin Ömer GA öncesi ve sonrası kattıklarından bahsetti, IFMSA ve TurkMSIC kıyaslaması yapıldığından bahsetti. Ayşe SCORP Camp’ın faydalarını ve ona kattıklarını anlattı.

3.GÜN: 06/09/2015

Bang Bang oyunu ile güne başladık.

Büşra Bahçeci – Menthal Health Eğitimi’ni verdi. İyi sağlık nediri düşünüp tartıştık. İyi bir ruh sağlığı nediri konuştuk. Ruh sağlığı problemi deyince aklınıza ne geliyor diye sordu. Cevaplar: melankoli, stres, şizofreni. Dört gruba bölünecek. Çeşitli başlıkları eşleştirecekler (%’li başlıklar). Gruplar eşleştirdiklerini söylediler. Çoğu doğruya yakın cevaplardı. Nedeni sosyal mi psikolojik mi biyolojik mi diye sordu. Herkes savunduğu gruba geçti ve tartıştık. Dört farklı gruba ayrılarak psikiyatrik vakaları ve bunlardaki insan hakları ihlallerini bulmak üzere çalışma yaptık.

Duygu Engez – Tıp ve Hukuk KÇG tanıtım oturumunu yaptı.KÇG nedir, neyle uğraşır ve neler yapardan bahsetti. Tıp eğitimindeki aksaklıklar ve hukuksal boyutlardan bahsetti. Olguları tartıştık.

Recep Doğan (NORP-A) – Kampanyalar oturumunu gerçekleştirdi. Takvim kampanyasının amacından bahsetti, yerellerin kendi içinde farklı amaçlar belirleyebileceğinden bahsetti, örneklerini söyledi. Kampanya sürecinin nasıl işlediğini anlattı. Sonra Bireysel Silahsızlanma kampanyasından bahsetti. Silahlanmayı tartıştık. Kendini koruma, odaklanmayı sağlama, avcılık gibi durumlar nedeniyle silah ilgi çekiyor yorumları geldi. Bireysel silahsızlanma nedir, insan haklarına göre bakış, etkileri ve sayısal verilerini paylaştı. Silahlı olayların nedenini konuştuk ve çoğunun tanıdıklar arasında gerçekleştiği bilgisini verdi. Kaza kurşunlarına dikkat çekti. %65 ölüme neden oluyor. Tarihimizdeki silah kavramından bahsetti. Neden silah sahibi olurdunuz diye sordu. Cevaplar: değerli eşyalara sahipsem, zor durumda kalırsam, karşı taraftan önce tehdit unsuru olsun diye, mesleğimden dolayı. Katılımcıların cevapları araştırmalarla örtüşüyordu. Dünya’da ve Türkiye’de bireysel silahsızlanma konuşuldu. Bizler neler yapabilriz: ciddi tutum ve iş bitiricilik, bildiri yazıp meclise yollayalım, madya çalışması, rapor vermeyi zorlaştıralım, çocukların erişilebilirliğine dikkat edelim(oyun vs), spora yönlendirme, meslekleştrime.

Damla Gürkan (NORP – A ve Engelli Hakları KÇG Koordinatörü) – Engelli Hakları oturumunu gerçekleştirdi. Eğitim minik bir empati oyunu ile başladı. Oyunun amacı verilen hikayelerdeki karakterlere bürünmek ve onlar gibi hissetmekti. Sakat ve engelli kavramlarını tartıştık. Kendi gittiği eğitimden edindiği bilgileri tartıştık. Ayrımcılık ve çeşitlerini konuştuk. Savunuculuk kavramına değindik. Felsefesinin ne olması gerektiği konuşuldu. Engelli hakları ile ilgili kanunlar, anayasa, bildiriler, sözleşmeler, konseyler vb’den bahsettik. Kurultay oturumundaki engelli oturumu açıklamasındaki linklere tekrar bakabilirsiniz.

Umberto Onur Bingölbalı ve Berfin Özçelik – Malpraktis KÇG oturumunu gerçekleştirdi. Komplikasyon ve malpraktis farkını konuştuk. Bu ayrım neden önemli diye soruldu. Fikirler kişiyi mağdur edebiliyor üzerine yoğunlaştı. Defansif tıp şekillerini anlattı. Hekim haklarını konuştuk. Aydınlatılmış onam ve yeterliliği tartıştık.

Banu Üzümcü (Mülteci Hakları KÇG Koordinatörü) – Mülteci Hakları oturumunu yaptı. KÇG düşüncesinden ve sunum planından bahsetti. Mülteci kavramını konuştuk. Mülteciliğin tarihini ve uluslararası hukuktaki yerini konuştuk. Sorunlarını ve nasıl çözeceğimizi konuştuk. Türkiye’deki mülteci sorunlarından bahsettik.

Tuğba Akçaoğlu (Genel Başkan) geldi. Ulusal takıma ulaşmaktan bahsetti. SCORP’la ilgili konuşma yaptı.

Bölgesel Oturumlar – NORP-A’lar. Her NORP – A kendi bölgeselindeki yerellerin SCORPion’ları ile toplanıp konuştu. Fikir alışverişi yaptı.

Elin parmakları sistemi ile geri bildirim aldık.

 

Raportör: Damla Gürkan