Adnan Menderes TÖB, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü

Ad Soyad: 
Şeyma Kayıkçı
Görev: 
LORP
Etkinlik Türü: 
Dünya İnsan Hakları Günü
Yerel Birlik: 
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi TÖB
Yıl: 
2014
Ay: 
Aralık
Etkinliği kısaca anlatır mısınız?: 
Yemekhane ve polikliniklerin önünde olmak üzere 2 stant açtık. Afişler ve broşürlerle renkli bir şekilde hazırlanan stantlarla ve insan hakları bildirgesi üzerinden hazırlanan anketlerle birlikte insanların bilinçlenmesini sağlamaya çalıştık. Etkinliğe yaklaşık 20 kişi katıldı. Toplam 500 adet anket hazırlandı. Ulaşılan kişi sayısı 400-500 arasındaydı. Anket soruları: 1-İnsan hakları bildirgesini okudunuz mu? A)okudum B)okumadım 2-Sizce ülkemizde aşağıdakı haklardan hangi üçü en çok ihlal edilmektedir? A)Çalışma hakkı B)Yaşama hakkı C)Düşünce ve ifade özgürlüğü D)Eşitlik ve adalet E)Özel hayatın mülkiyeti F)İnanç özgürlüğü G)Kadın hakları H)Eğitim görme hakkı I)Sağlık hakkı İ)Örgütlenme hakkı J)Çocuk hakları K)Ana dilde konuşma 3-Size göre "İnsan hakları" aşağıdakilerden hangisiyle en kapsamlı ifade edilebilir? A)Irk, renk, cins, dil, din, siyasal görüş ya da herhangi bir başka ayrım gözetilmemesidir. B)Tüm insanların doğuştan sahip olduğu temel hak ve özgürlüklerdir. C)Herkesin özgür olmasıdır. D)Herkesin eşit olmasıdır. E)Düşünce, vicdan ve ifade özgürlüğüdür. 4-Konuyla ilgili eklemek istedikleriniz veya düşünceleriniz varsa aşağıdaki boşluğa yazabilirsiniz.
Bu etkinliği yaparken amacınız, ulaşmak istediğiniz şeyler nelerdi ve gerçekleştirebildiniz mi?: 
İnsan Hakları ile ilgili farkındalık yaratmak :) Ulaşabildiğimiz insanlarda bunu başardığımızı düşünüyoruz
Etkinliği gerçekleştirirken yaşadığınız zorluklar nelerdi?: 
Etkinlik planlanını gerçekleştirme konusunda birkaç aksama yaşadık fakat küçük sorunlar olduğundan hallettik :)
Eklemek istedikleriniz: 
Okulda en çok yankı uyandıran etkinliklerinden biri oldu ne mutlu ki :)