Azad Edilen İnsanlık

                                                              AZAD EDİLEN İNSANLIK    

     İnsanın insanlarla mutlu olabildiği en eski zamanlarda olmayan bir geçmiş karasıdır kölelik. Artan üretime paralel ortaya çıkan işçi açığı, artan savaşlara paralel ülkelerde fazlalaşan esirler, artan imkanlara paralel insanlığın imkanlarını azaltan insanlar, artan insanlara nispeten azalan insanlık. İşte insanı insanla kırmak, çaresizleştirmek, herkesin sahip olduğu yaşama hakkının sadece nefes alıp verme imkanını bir insana vermek yani köleleştirmek. Kimisi savaşlarla kimisi işlediği suçlarla kimisi de bir köle anne babaya sahip olmasıyla bireylikten çıkarıldılar. Farklı toplumlarda farklı şekillerde kullanıldılar, doyurdukları karınlara rağmen doymayan gözler tarafından ticari bir malmışcasına satıldılar. İnsanlığa gözleri açıldığı ilk anda verilen özgürlüklerini geri almak için bir ağzın içine bakarak yaşadılar. İçinde bulundukları kölelik zamanla ahlaki vicdani bakımdan sorgulandı, tartışıldı. Hawai devriminde başlayarak İngiltere ve onu takiben Amerika'da köleliğin bedene vurulmuş hali yasaklandı. Düşünceleri azad etmekte bireyin kendisine bırakıldı. Esirlikten alıkoyulan bedenlerin özgür beyinlere düşüncelere sahip olabilmesi sahip çıkabilmesi dileğimle.

                                                                                                                                      Beyhangül CİN

                                                                                                                         Çanakkale Onsekiz Mart TÖB