En Büyük Engel Biziz

EN BÜYÜK ENGEL BİZİZ

      Ekonomik, sosyal ve kültürel hayatın geliştiği medeni toplumlarda adalet ve eşitlik her zaman esas unsur olmuştur. Çünkü dünya üzerindeki bütünlüğü ve barışı sağlayacak çekirdek öge bunlardan güç almaktadır. Geçmişten bu güne insan haklarını incelediğimizde hiçbir zaman bedensel veya zihinsel herhangi bir engel kıstas olmamıştır. İnsan haklarının temeli öncelikle insan onuruna dayanır.

     Engelli kavramı da toplumun doğal akışı içindeki bir kavramdır. Yani yapılan herhangi bir ayrımcılık ya da özerklik verilmesi insan onuruna aykırı bir davranıştır.

     Engelli olmayı sadece zihinsel veya bedensel bir özür olarak düşünmek yerine çevresel koşulların yarattığı eksiklik nedeniyle toplumda meydana gelen bir sorun olarak da algılayabiliriz. Biz bazen ne kadar iyi niyetli davranışlarda bulunduğumuzu düşünsek de insanları sadece ‘’engelliler ve diğerleri’’ olarak tanımlamak bile onları toplumdan bir şekilde uzaklaştırıyor. Biz bu şekilde davranmaya devam ettikçe hiçbir zaman medeni, uygar bir toplum düzeyine ulaşmamız düşünülemez. 

     Hiçbir insanı diğer insandan farklı tutmamak, hiçbir engeli farklılık olarak görmemek aslında yapmamız gereken en kolay ve güzel toplumsal görevlerden biridir. Birçok örnek bize engelli olmanın bir kısıtlılık olmadığını ve hepimizin bir olduğunu göstermiştir. Tüm insan haklarının ve temel özgürlüklerinin evrenselliği, bölünmezliği, bağlılığı ve engellilerin bu haklardan ayrımcılığa uğramadan yararlanmaları Engellilerin Haklarına Dair Sözleşme ile güvence altına alınmıştır. Bu hakların tam ve eşit kullanılabilmesi için devletlerin ve toplumdaki bireylerin bilinçli davranmaları yeterlidir.

     Unutmamalıyız ki engelli, toplumun en doğal ve temel birimidir. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü vesilesiyle engellerin yaşamaya engel olmadığının bilincinde olarak, tüm insanlığın eşit hak ve özgürlükler ile yaşayacağı yarınlarımıza sahip çıkalım.

                                                                                                           ENGELLİ HAKLARI KÇG