Ortaklarımız

Kurum Adı

Açıklama

İletişim Bilgileri

 

 

 

Birleşmiş Milletler ÇocuklaraYardım Fonu (UNICEF)

UNICEF, Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu, çocuk haklarının uygulanmasını destekleme konusunda  uzmanlaşmış  Birleşmiş Milletler kurumudur. Kurumun bütün çalışmaları BM Çocuk Haklarına dair Sözleşme doğrultusunda yürütülmektedir. Küresel düzeyde, UNICEF dünyanın öncü çocuk savunucusudur. Yerel düzeyde ise çocukların refahını artırmak ve tüm kız ve erkek çocuklarına tam potansiyellerine ulaşma olanağını sunmak için çeşitli ortaklarla birlikte çalışır.

http://www.unicef.org.tr

Adres: UNICEF Türkiye Ofisi, Yukarı Dikmen Mah. AlexsanderDubçek Cd. 7/106, 06450 Çankaya/Ankara Turkey

Telefon: +90 312 454 1000

Faks: +90 312 496 1461

E-posta: ankara@unicef.org

 

 

Birleşmiş Milletler MülteciÖrgütü (UNHCR)

UNHCR dünyanın her yerindeki mültecileri korumak ve onlara yardım etmek için çalışmaktadır. UNHCR, bir noktada evlerine gönüllü dönüş, yerel entegrasyon ya da üçüncü bir ülkeye yerleştirme seçenekleriyle, her bireyin sığınma talebinde bulunma hakkını kullanabilmesini ve başka bir ülkede mülteci olarak güvenli bir şekilde barınabilmesini sağlamak için çalışır.

 

 

 

https://www.unhcr.org/tr/

 

 

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA)

UNFPA, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu, her gebeliğin istenilen gebelik olduğu, her doğumun güvenli gerçekleştiği ve her gencin potansiyelinin tamamını kullanabildiği bir dünyaya ulaşmak amacında programlar yürüten Birleşmiş Milletler’in öncü temsilciliğidir.

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu, kadınların ve gençlerin sağlıklı ve verimli yaşamlar sürdürebilmeleri için imkanları artırmak konusunda çalışmaktadır.

 

 

 

https://turkey.unfpa.org/tr

Birleşmiş Milletler Eğitim,Bilim ve Kültür Kurumu(UNESCO)

 

UNESCO Misyonunu insanlığın zihninde barışı eğitim, doğa bilimleri, sosyal ve beşeri bilimler, kültür ve bilgi ve iletişim aracılığıyla inşa etmek olarak tanımlamaktadır.

http://www.unesco.org.tr

Adres: Gaziosmanpaşa Mahallesi, Reşit Galip Cd. Gökçek Sokak No: 11, 06700Çankaya/Ankara

 

Birleşmiş Milletler KalkınmaProgramı(UNDP)

UNDP Türkiye Temsilciliği, kapsayıcı ve sürdürülebilir büyüme, kapsayıcı ve demokratik yönetişim ve iklim değişikliği ve çevre konularında çalışıyor. UNDP, 50 yılı aşkın bir süredir, Türk  Hükümeti'nin yanısıra, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve özel sektör dahil çok sayıda ulusal ve uluslararası kuruluşla işbirliği yapıyor.

 

http://www.tr.undp.org/content/turkey/tr/home. html http://iicpsd.org/

 

 

 

Uluslararası Göç Örgütü(IOM)

 

IOM insani ve düzenli göç koşulları ile mültecilere ve topluma fayda sağlamayı ilke edinmiştir. Öncü uluslararası göç örgütü olan IOM göç sorunlarını anlama, göç durumu idaresinde açığa çıkan konularda destek sağlama, göç esnasında sosyal ve ekonomik gelişmeleri teşvik etme, mültecilerin insani onurunu ve iyi halini devam ettirme gibi konularda ortaklarıyla beraber çalışır.

https://turkey.iom.int/tr

Adres: Birlik Mahallesi Şehit Kurbani Akboğa Sokak No:24 Çankaya/Ankara Türkiye

Telefon: +90 (312) 454 30 00

Faks: +90 (312) 496 14 95

E-posta: ankmission@iom.in

Birleşmiş Milletler İnsanHakları Yüksek Komiserliği(OHCHR)

OHCHR, Birleşmiş Milletlerin insan hakları alanındaki öncü oluşumudur. Tüm insanların haklarını korumak ve ilerletmek adına çalışmalar yapar. BM’nin üç ana direği olan barış&güvenlik, insan hakları ve gelişmenin birliğinin korunmasında da kritik bir rol oynar.

 

 

https://www.ohchr.org

 

İnsan Kaynağını GeliştirmeVakfı(İKGV)

 

 

İKGV, Türkiye'de önde gelen ve kâr amacı gütmeyen bir sivil toplum kuruluşudur. Vakfın amacı, insan kaynağına ilişkin ekonomik, sosyal ve kültürel gelişmeyi olumsuz yönde etkileyen sağlık,  eğitim  ve istihdamla ilgili sorunların çözümüne katkıdabulunmaktır.

http://www.ikgv.org

Adres: Yeniçarşı Cad. No: 34 Beyoğlu

/ Istanbul 34425

Telefon: 0 212 293 1605

Faks: 0 212 293 1009

E-posta: ikgv@ikgv.org

 

 

Sivil Toplum GeliştirmeMerkezi Derneği (STGM)

STGM'nin vizyonu “Güçlü ve Demokratik bir Sivil Toplum”dur. Bu hedefle çalışma yürüten STGM'nin misyonu ise sivil toplum içinde katılımcılığın ve demokrasinin gelişimi, örgütlülüğün ve özerkliğin güçlendirilmesi ve sivil toplumun karar alma süreçlerinde söz sahibi olması için kendi öncelik alanları içinde savunuculuk, kampanya, araştırma, eğitim ve lobi çalışmalarıdır.

http://www.stgm.org.tr/trMerkez Ofis

Adres: Buğday Sk. 2/5 06680 Kavaklıdere-ANKARA

Telefon: 0(312) 442 42 62 (pbx)

Faks: 0(312) 442 57 55

E-posta: bilgi@stgm.org.tr

 

 

 

 

Uluslararası Af Örgütü

 

Uluslararası Af Örgütü, insan haklarına saygı  gösterilmesi,  insan  hakları ihlallerinin engellenmesi ve bu hakların korunması için çalışan insanların oluşturduğu, uluslararası alanda tanınan küresel bir harekettir. Vizyonu, her insanın İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi tarafından kabul edilen insan haklarına ve diğer tüm uluslararası insan hakları standartlarına erişebilmesinisağlamaktır.

https://www.amnesty.org.trUluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Merkez Ofis

Adres: Hacımimi Mah. Kemeraltı Cad. Adahan No:31 Kat:2 PK:34425 Karaköy-Beyoğlu/İstanbul

Telefon: 0212 361 62 17-18

Faks: 0212 361 62 19

E-Posta: posta@amnesty.org.tr info@amnesty.org.tr

 

 

 

 

Türkiye İnsan Hakları Vakfı(TİHV)

TIHV, işkence izlerinin belgelenmesi ve işkence görenlerin tedavisi konusunda bir okul olmuş, uluslararası tanınırlığı olan bir sivil toplum kuruluşudur. TİHV’in temel faaliyeti, işkence görenlerin ve yakınlarının yaşadıkları travma ile baş ederek fiziksel – ruhsal – sosyal iyilik haline ulaşmalarına ve her düzeydeki çalışmalar ile işkencenin önlenmesine katkı sağlamaktır. TİHV’in temel hedefi, insanlık onurunun korunması, demokrasinin gelişmesi ve toplumsal barışın tesisinin temel zemini olarak işkence ve diğer kötü muamele uygulamalarının son verildiği ve böylece TİHV gibi kurumlara ihtiyacın kalmayacağı bir dünyaya ulaşmaktır.

 

 

https://tihv.org.tr TİHV Genel Merkez

Adres: Mithatpaşa Caddesi No: 49/11 6. Kat 06420 Kızılay/ANKARA

Telefon: +90 (312) 310 66 36

Faks: +90 (312) 310 64 63

E-posta: tihv@tihv.org.tr

 

 

 

Türk Kızılay

Türk Kızılay, “Proaktif bir kurum olarak afetlerde ve olağan dönemde ihtiyaç sahipleri ve korunmasızlara yönelik yardım sağlamak, toplumda yardımlaşmayı geliştirmek, güvenli kan teminini gerçekleştirmek ve zarar görebilirliği azaltmak.” misyonuyla ve “Türkiye’de ve dünyada, insani yardım hizmetinde model alınan, insanların en zor anlarında yanındaki kuruluş olmak.” vizyonuyla çalışmaktadır.

https://www.kizilay.org.trAdres: Ataç-1 SokakNo: 32

Yenişehir06420 ANKARA / TÜRKİYE Telefon: +90 312 430 23 00

Faks: +90 312 430 01 75

Çağrı Merkezi: 168

 

 

Yeryüzü Doktorları Derneği(YYD)

 

 

YYD, Sağlık hizmetine erişemeyen ihtiyaç sahiplerine ulaşarak hayata tutunmalarını sağlamak amacıyla afet, kıtlık, kuraklık gibi pek çok durumda desteğe ihtiyaç duyan insanların yardımına koşmaktadır.

https://www.yyd.org.tr

Adres: Kazlıçeşme Mh. Cinoğlu Çıkmazı No:3 Zeytinburnu - İstanbul - Türkiye

Telefon: 0212 586 12 12 E-posta: bilgi@yyd.org.tr

 

 

Sınır Tanımayan Doktorlar(MSF)

Merkezi Cenevre'de bulunan Sınır Tanımayan Doktorlar (Doctors Without Borders / Médecins Sans Frontières - MSF), silahlı çatışma, salgın hastalık ve doğal afet durumlarından etkilenen veya sağlık hizmetlerinden mahrum bırakılan insanlara acil yardım hizmeti veren bağımsız bir uluslararası tıbbi insani yardım kuruluşudur. Dil, din, ırk, toplumsal cinsiyet ve siyasi görüş ayrımı gözetmeksizin yalnızca ihtiyaca dayalı olarak sağlık hizmeti sunar.

 

 

http://sinirtanimayandoktorlar.orgE-posta:bilgi@istanbul.msf.org

 

 

 

Uluslararası Çocuk Merkezi(ICC)

ICC, UNICEF ve Fransız Hükümeti tarafından 1949 yılında Paris'te kuruldu. 1999 yılında finansal güçlüklerden dolayı Fransa'daki faaliyetlerini sonlandıran Merkez, aynı yılın sonunda Prof. Dr. İhsan Doğramacı'nın girişimleri ile, Ankara'da Çocuk Sağlığı Enstitüsü Vakfı bünyesinde Bilkent Üniversitesi yerleşkesine taşındı. Uluslararası Çocuk Merkezi Türkiye'de faaliyetlerine başladıktan sonra çalışmaları çocuk sağlığı odaklı olmasının yanısıra, insan hakları, kadın ve gençler de merkezin çalışma alanlarına girmiş, ilgilendiği konular  genişlemiştir.

 

http://www.icc.org.tr

 

Adres: Bilkent Üniversitesi, Merkez Kampüs, Kütüphane Binası, 06800 Bilkent / Ankara

Telefon: +90 312 290 23 66

Faks: +90 312 266 46 78

E-posta: icc@icc.org.tr

 

 

Çocuk İstismarı ve İhmaliniÖnleme Derneği

 

 

Dernek, bireyin doğumundan önce ve daha sonraki büyüme dönemlerinde sağlıklı bir şekilde yetişmesini, her türlü istismardan ve ihmalden korunmasını sağlamak amacıyla çalışmaktadır.

http://www.ciioder.org

Adres: Necatibey Cad.19/9 50.Yıl İşhanı.Kızılay/ Ankara

E-posta: cocukistismarinionlemedernegi@gm ail.com

 

 

Çocuk ve Genç PsikiyatrisiDerneği (COGEPDER)

Dernek, çocuk ve ergen ruh sağlığı ve hastalıkları uzman ve asistan hekimlerinin meslek örgütü olarak faaliyet göstermektedir.

ÇOGEPDER çocuk ve gençlik ruh sağlığı dergisinden ve eğitimden sorumlu bir kuruluştur. Dernek her yıl farklı üniversitelerin Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalları ile işbirliği yaparak Ulusal Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Kongrelerini düzenlemektedir.

 

http://www.cogepder.org.trAdres: Cinnah Caddesi 35/12 Çankaya / ANKARA

Telefon: 0 312 440 1257

 

Mültecilerle DayanışmaDerneği (MÜLTECİ-DER)

 

MÜLTECİ-DER, ülkemize sığınmış sığınmacı, göçmen veya mülteci durumundaki insanların haklarını korumak ve savunmak için çalışmalar yapmaktadır.

http://www.multeci.org.tr

Adres: Uğur Mahallesi 848 Sokak No: 16 Konak İzmir

Telefon: 0232 483 54 21/ 0549 483

54 21/ 0549 483 54 22

E-posta: bilgi@multeci.org.tr

 

 

 

 

Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı

 

 

 

 

 

Şiddetle yüz yüze olan kadınlarla dayanışmayı sürdürmek, aile içindeki şiddete karşı mücadeleyi yaygınlaştırmak amacıyla çalışmaktadır.

https://www.morcati.org.tr/tr/

 

Adres: Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı Katip Mustafa Çelebi Mah. Anadolu Sok. No:23 D:7-8 34433 Beyoğlu / İstanbul

Telefon:(212) 292 52 31-32

Faks: (212) 292 52 33

E-posta: morcati@morcati.org.tr

 

 

 

 

Kadın Dayanışma Vakfı

Kadın Dayanışma Vakfı, kadın dayanışması yoluyla, kadına yönelik her türlü şiddetle mücadele etmeyi amaçlayan bağımsız bir kuruluştur.

Vakıf, kamuoyuna ve medyaya yönelik çalışmaları ile kadının insan hakları konusunda baskı oluşturarak, kadına yönelik şiddetin meşruiyetini sona erdirme yönünde toplumsal değişime katkıda bulunmaktadır. Ayrıca çeşitli eğitim programlarıyla kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda, Kadın Danışma Merkezi’ne gelen kadınlara, vakıf gönüllülerine ve meslek elemanlarına yönelik bilinç yükseltme çalışmaları yapmaktadır.

http://kadindayanismavakfi.org.tr

 

Adres: Mithatpaşa Caddesi No: 61/12 Kızılay/Ankara

Telefon: (0312) 432 07 82 – 430 40

05

Faks: (0312) 430 40 05

E-posta: bilgi@kadindayanismavakfi.org.tr

 

Kadın erkek eşitliğini kuşatan fikirler kapsamında toplumda rol

http://kadem.org.tr

 

paylaşımını yeniden tanımlama, karşı karşıya gelmiş kadın erkek

Adres: Küçük Çamlıca Mh. Kısıklı Cd.

Kadın ve Demokrasi Derneği(KADEM)

algısının yerine birbirini tamamlayan iki insan algısını belirgin kılarak

toplum ve aile yapısını güçlendirme, kadınların toplumsal katılımını destekleyen çalışmalar yürütme, üniversiteli kadın öğrencilerin

No: 112/A

Üsküdar/İstanbul/TÜRKİYE Telefon: +90 (216) 325 03 07

 

barınma ihtiyacını karşılama gibi misyonları doğrultusunda çalışmalar

Faks: +90 (216) 325 03 09

 

yapar.

 

 

 

 

 

 

Cinsel Şiddetle MücadeleDerneği (CŞMD)

Dernek kendisini “Yaşam ve mücadele alanlarını daraltan ikili toplumsal cinsiyet kutuplaşmasına, zorunda bırakıldığımız cinsiyet pratiklerine; dilde ve toplumsal bellekte tek tipleşmiş cinsel şiddet algısına karşı durma ve bedenlerimize, sözlerimize, cinselliğimize, cinsel şiddetten hayatta kalanlar olarak öfkemize, susturulmaya çalışılan sesimize alan açma ihtiyacımızın bir sonucu olarak ortaya çıkan; feminist, lgbtiqa+, ekoloji ve hayvan özgürlüğü hareketlerinde, çocuk ve göçmen hakları örgütlenmelerinde ve bu alanlardaki platformlarda aktif olarak yer almış/almaya devam eden; ikili cinsiyet sistemini sorgulayan, çeşitli cinsel yönelimlerden trans-natrans kadınlar, trans erkekler ve kendine cinsiyet atfetmeyen bireylerden oluşan, kuir tahayyülü, feminizmleri, dayanışmayı, kolektif üretimi savunan anti-hiyerarşik bir örgütlenme” olarak tanımlamaktadır.

 

 

 

https://cinselsiddetlemucadele.orgAdres: Koşuyolu Mahallesi, Koşuyolu Caddesi Asçamlık Sitesi, C2 Blok No: 75 D.6 Kadıköy / İstanbul

Telefon: 0 542 5853990 E-posta:

info@cinselsiddetlemucadele.org

 

 

 

Kadın Adayları DesteklemeDerneği (KA-DER)

KA.DER, kadınların ve erkeklerin her alanda eşit olarak temsil edilmelerini savunan bir kadın örgütüdür. Toplumu ve bireyleri ilgilendiren kararların alındığı, seçim ve atama ile oluşan tüm karar organlarında kadın erkek eşitliğini demokrasinin bir gereği olarak  kabul eder. KA.DER, siyaset alanının toplumsal yaşam üzerindeki tayin edici özelliğini göz önünde bulundurarak, öncelikle siyasette eşit temsilin sağlanmasını ana hedef olarak belirlemiştir. Siyaset alanında sağlanacak eşit temsil, kadın erkek eşitliğinin her alanda gerçekleşmesini kolaylaştıracaktır.

 

http://ka-der.org.trKA.DER Genel Merkezi

Adres: Büyükdere Cad. Çınar Apt. No: 95 K:6 D:23-24 Mecidiyeköy/İstanbul Telefon: 0-212-2732535

Faks: 0-212-2732536

E-posta: kader@ka-der.org.tr

 

 

 

Kaos Gey ve Lezbiyen KültürelAraştırmalar ve DayanışmaDerneği (KAOSGL)

Türkiyeli eşcinsellerin bir araya gelerek, maruz bırakıldıkları ayrımcılığa karşı mücadele ederek özgürleşmek amacıyla Ankara’da kurulmuş, eşcinsellerin kurtuluşunun heteroseksüelleri de özgürleştireceği fikrini şiar edinmiş bir örgüttür. Kurulduğundan itibaren Kaos GL dergisini çıkarmaktadır ve Kaos Kültür Merkezi’nde kültürel etkinlikler, toplantılar, film gösterimleri düzenlemekte olup ilk LGBT kütüphanesini de oluşturmuştur. Ayrıca sosyal hizmetlerden psikolojiye, hukuktan mülteci alanına kadar birçok konuda danışmanlık ve hizmet vermektedir. Homofobiye Karşı Bölgesel Ağ çalışmasının da kurucusu ve örgütleyicisidir.

 

 

https://www.kaosgl.orgAdres: Tunus PTT, PK 12, Kavaklıdere-Ankara Telefon: 0312 230 0358

Faks: 0312 230 6277

E-posta: web@kaosgl.org

 

 

Lambda İstanbul

Lambda İstanbul LGBTİ bireylerin “Ne yanlış ne de yalnız olmadıklarını” anlatmak adına çeşitli faaliyetler yürütür. Cinsel yönelim ve cinsiyet kimliğinden bağımsız olarak isteyen herkesin katılımına açıktır. Gönüllülük esasına göre çalışılır. Hiyerarşinin (başkan veya başkan yardımcılarının vs.) olmadığı bir sivil toplum örgütüdür.

 

http://www.lambdaistanbul.org/s/Telefon: 0 549 490 90 71

E-posta: lambdalambdaistanbul.org

 

 

 

 

 

Pembe Hayat

Türkiye’nin ilk trans hakları derneği olan Pembe Hayat LGBTT Dayanışma Derneği, translara yönelik ayrımcılık, nefret suçları, şiddet ve toplumsal dışlanma gibi konularda projeler üreten ve doğrudan destek hizmeti sunar; aynı zamanda ulusal ve uluslararası alanda savunuculuk faaliyetlerine devam etmektedir. Cinsiyet kimliği ve  cinsel yönelim ibarelerinin Anayasa’ya eklenmesi ve ayrımcılığın son bulması için gerek parlamentoda gerekse de uluslararası düzeyde savunuculuk faaliyetlerini sürdürmekte ve gerekli materyallerin Türkiye’deki parlamenterlere ulaşmasını sağlamaktadır.

 

 

 

http://www.pembehayat.orgTelefon: 0312 433 85 17 - 0532 462

17 05

Faks: 0312 433 85 18

E-posta: bilgi@pembehayat.org

 

 

 

Kırmızı Şemsiye Cinsel Sağlık ve İnsan Hakları Derneği

Dernek, Türkiye’deki savunmasız ve dezavantajlı toplumsal gruplar içerisinde yer alan seks çalışanlarının cinsel sağlık ve insan hakları noktasındaki sorunlarını gündeme taşımak, bu sorunlara karşı çözüm önerileri geliştirmek ve yetkililer nezdinde toplumsal cinsiyet eşitliği, adalete erişim, sosyal politikaların geliştirilmesi, kamu sağlığı, ayrımcılık ve nefret suçları ile mücadele ve benzeri diğer konularda savunuculuk çalışmaları yapmak niyetiyle projeler geliştirmek amacını taşır.

 

 

http://www.kirmizisemsiye.orgTelefon: 0312 419 2991

E-posta: info@kirmizisemsiye.org

 

 

 

Lezbiyen, Gey, Biseksüel,Trans, İnterseks + Aileleri veYakınları Derneği (LİSTAG)

LİSTAG, eşcinsel, biseksüel, trans, interseks aileleri – ağırlıklı olarak anne ve babalarından – ve yakınlarından oluşan bir sivil toplum grubudur. Çocuklarının, yakınlarının LGBTİ+ olması dolayısıyla yaşadıkları zorlukları ve deneyimlerini paylaşma ihtiyacı duyan aileler olarak birbirlerine destek olmaya çalışmaktadırlar. Deneyimlerini paylaşmak amacıyla hazırladıkları kitapçıklar bulunmakta. Kitapçıklara hem internet sitesinden hem de doğrudan temas kurarak ya da İstanbul, Ankara ve İzmir’deki LGBTİ+ sivil toplum oluşumlarından ulaşabilirsiniz.

 

 

 

https://listag.org

Telefon: 0 546 484 82 85 (Danışma Hattı)

E-posta: bilgi@listag.org

 

 

 

Altı Nokta Körler Derneği

Altı Nokta Körler Derneği görme engellilerin kendine yeterli, üretken ve toplumla kaynaşabilen bireyler olarak yetişmelerini sağlamak, sosyal, eğitsel, kültürel ve mesleki sorunlarına çözüm yolları üretmek amacıyla kurulmuş köklü bir dernektir. Üyelerinin ve yöneticilerinin tamamı görme engelli olan dernek, Türkiye Körler Federasyonu'nun etkin bir üyesi olup, Avrupa Körler Birliği ve Dünya Körler Birliği ile ilişkidedir.

http://www.altinokta.org.trAdres: Erzurum Mah. Dumlupınar Cad. Geçim Sokak No:21 Kurtuluş / ANKARA

Telefon: +90 312 363 77 46 - 47 (pbx)

Faks: +90 312 362 20 91

E-posta: altinokta1950@gmail.com

 

 

 

Bedensel EngellilerleDayanışma Derneği (BEDD)

 

 

Dernek, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan tüm ortopedik    engellilerin eğitim, sağlık ihtiyaçlarına katkıda bulunarak sosyal dayanışmalarını sağlamak amacıyla kurulmuştur. Bünyesinde toplanan engelli vatandaşlar için din, dil, ırk, bölge ve cinsiyet ayırımı yapmaksızın gerekli tüm çalışmaları yapar.

https://www.bedd.org.tr

 

İstanbul Genel Merkez

Adres: Orhantepe Mah. Alaska Sok. No:4 Kartal/ İstanbul

Telefon: 0216 370 81 66 pbx

Faks: 0216 459 87 28

E-Posta: info@bedd.org.tr

 

 

Türkiye Engelliler Spor Yardımve Eğitim Vakfı (TESYEV)

TESYEV, engelli bireylerimizin birçok konuda var olan dertlerini yakından takip ediyor, sorunlarına çözüm bulmaya ve seslerini duyurmaya çalışıyor. Sayıları her geçen gün artan engelli vatandaşlarımızın kendine güvenen bireyler olarak yaşamı paylaşmaları amacıyla; eğitim, sağlık ve spor alanındaki ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor.

http://tesyev.org/tr/anasayfa

 

Adres: Gülbahar Mah. Büyükdere Cad. Şarlı İş Merkezi No:103 A Blok Kat:6 34394 Mecidiyeköy - Şişli / İSTANBUL

 

 

Türkiye Engelliler Vakfı(TÜREV)

Tüm engelli gruplara hitap eden ve engellilere hizmeti bir görev olarak kabul eden bir vakıftır. Yaşanmakta olan zorlukları aşmak ve hayatları kolaylaştırmak için çalışmalar yapmaktadır. “Engelli birey” algısının değiştirilmesi için çalışmakta ve engellilerin muhtaç kişi konumundan kurtulup iş hayatına atılması, sanat, eğitim, spor gibi alanlarda eğitim almasını sağlamaya çalışmaktadır.

 

 

http://www.turev.org.tr

Adres: Orhantepe, Cumhuriyet Cd. No:13, 34844 Kartal/İstanbul

 

 

 

Fiziksel Engelliler Vakfı (FEV)

 

Vakfın kuruluş amacı engellilerin toplumsal hayatla bütünleşmelerini sağlamak maksadıyla eğitim, istihdam, sağlık, spor, kültür ve sanat alanlarında yatırımlar yapmak, hizmetler vermek, ekonomik yardım ve danışmanlık desteği sağlamak, her türlü ayrımcılığa maruz kalmalarını önleyici çalışmalar yürütmektir.

http://www.fev.org.tr

Adres: Merkez Mah. Çiftecevizler Cad. İnanca İş Merkezi No: 9/4 34381 Şişli/İstanbul

Telefon: 0212 343 77 77

Faks: 0212 234 09 71

E-posta: info@fev.org.tr